Klauzula informacyjna zgodna z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

 

Informujemy, że:

1. DMR NET Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Brzezie, przy ulicy Szlacheckiej 92 jest administratorem danych osobowych.

2. Celem zbierania danych jest zawarcie umowy kupna – sprzedaży towarów oraz otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem www.giodo.gov.pl. W przypadku braku zgody prosimy o wiadomość mailową pod adres: biuro@dmrnet.pl.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe.

5. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

9. Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych osobowych pod adres email: rodo@dmrnet.pl.

Regulamin sklepu internetowego Taniutko.pl

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa zasady zawierania umów sprzedaży między Taniutko.pl a Klientem, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postepowania reklamacyjnego. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta w sklepie Taniutko.pl jest akceptacja Regulaminu, potwierdzona w toku składania zamówienia.

§ 2.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin sklepu internetowego Taniutko.pl”;
 2. Taniutko.pl – spółka DMR NET Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeziu, przy ul. Szlacheckiej 92 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000384210;
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Taniutko.pl w domenie Taniutko.pl;
 4. Klient – osoba korzystająca ze Sklepu;
 5. Towar – rzecz możliwa do zamówienia w Sklepie.

§ 3.

Taniutko.pl w Sklepie przedstawia Towary, które Klient może zamówić na odległość, także w ten sposób, iż zamówione Towary zostaną przesłane na wskazany przez Klienta adres.

§ 4.

 1. Klient może dokonać bezpłatnej rejestracji w Sklepie, w celu utworzenia konta Klienta, ułatwiającego kolejne zakupy.
 2. Klient może kupować w Sklepie także bez rejestracji.

§ 5.

 1. Warunki techniczne korzystania ze Sklepu są następujące:
  1. posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej, przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej kompatybilnej;
  2. włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików cookies. Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystanie ze Sklepu.
 2. Klient powinien ponadto posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

Rozdział II. Zakupy w Sklepie

§ 6.

 1. Podane w Sklepie przy produktach ceny są cenami brutto (uwzględniają wysokość podatku VAT).
 2. Ceny, o których mowa powyżej, nie uwzględniają kosztów wysyłki.

§ 7.

 1. Podstawową formą składania zamówień jest skorzystanie z mechanizmu udostępnionego w serwisie internetowym Sklepu.
 2. Zamówienia można składać także za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie oraz osobiście.
 3. Złożenie zamówienia stanowi rezerwację Towaru przez Klienta. Rezerwacja może być odwołana w dowolnym czasie i w dowolnej formie, aż do chwili zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

§ 8.

Klient może wybrać jeden z następujących sposobów zapłaty za zamówione Towary:

 1. płatność z góry;
 2. płatność przy odbiorze.
 3. Płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

§ 9.

 1. Dostawa zamówionego Towaru do Klienta jest płatna.
 2. Wysokość opłaty za dostawę Towaru, w zależności od sposobu dostawy, rodzaju i ilości Towaru, podana jest w cenniku dostępnym w Sklepie. Klient jest także informowany o wysokości opłaty za dostawę wybranych Towarów przed ostateczną decyzją o złożeniu zamówienia.
 3. Taniutko.pl dostarcza zamówione Towary wyłącznie na adresy znajdujące się na terenie Polski.

§ 10.

Umowa sprzedaży zamówionego Towaru zawierana jest w chwili odebrania przez Klienta Towaru.

§ 11.

Jeżeli Klient złoży zamówienie na Towary o łącznej wartości przewyższającej 3 000 zł i wybierze płatność przy odbiorze, Taniutko.pl może realizować zamówienie częściami, w kolejnych przesyłkach. Taniutko.pl może w takim przypadku wstrzymać się z wydaniem Klientowi kolejnych części zamówionych Towarów do czasu otrzymania zapłaty za dostarczone wcześniej części Towarów, związane z tym samym zamówieniem.

§ 12.

Jeżeli Klient nie jest konsumentem, a w szczególności jeżeli Klient kupił Towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, odpowiedzialność Taniutko.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.

 

Rozdział III. Dodatkowe uprawnienia konsumentów

§ 13.

 1. Z zastrzeżeniem ustępu poniższego, Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej z Taniutko.pl umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania kupionego Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępie powyższym, nie przysługuje, jeżeli sprzedaż dotyczyła Towaru:
  1. o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą lub
  2. który ulega szybkiemu zepsuciu.

 

Rozdział IV. Reklamacje

§ 14.

Klient może składać Taniutko.pl reklamacje w dowolnej formie.

§ 15.

Taniutko.pl rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni.  

 

Rozdział V. Przetwarzanie danych osobowych

§ 16.

Podanie danych osobowych w Sklepie w każdym przypadku jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia.

§ 17.

Administratorem danych osobowych wprowadzanych do Sklepu jest Taniutko.pl.

§ 18.

Klient, podając w Sklepie dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Taniutko.pl.

§ 19.

Klient ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Taniutko.pl oraz prawo do ich poprawiania.

§ 20.

Klient może w każdym czasie zażądać od Taniutko.pl zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 

 


Szybka dostawa

 

Jeżeli produkt posiada znaczek 24h, wystarczy że kupisz produkt z dostawą kurierem i opłacisz (przez płatności online lub płatność za pobraniem) do godz. 13.00 paczka będzie u Ciebie następnego dnia roboczego!

Odbiór osobisty Brzezie

 

Oferowane przez nas produkty można odebrać osobiście w Brzeziu na ulicy Szlacheckiej 92, pn-pt: 9-17. Zapraszamy do naszego sklepu.

Video z produktami

 

Obejrzyj filmiki video z naszymi produktami.